Anciënniteitsverlof voor arbeiders en bedienden vanaf 2020

Een dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar sectorale anciënniteit wordt ingevoerd vanaf 2020, bovenop de reeds bestaande sectorale dag anciënniteitsverlof op basis van 20 jaar ondernemingsanciënniteit. Een extra dag anciënniteitsverlof is een goede zaak voor de werknemers, zeker omdat Creamoda ervoor gezorgd heeft dat die dag niet ten laste van de ondernemingen valt en dat werkgeversbijdrage voor de arbeiders behouden blijft op 3%.

Op 3 december 2019 werden in de confectiesector, zowel voor arbeiders (PC 109) als voor bedienden (PC 215), de nodige cao’s ondertekend.

Samengevat, wat zijn de regels van het nieuwe anciënniteitsverlof op basis van 15 jaar sectoranciënniteit?

De Sociale Waarborgfondsen van de sector zullen de ondernemingen informeren over het aantal jaren sectoranciënniteit van de werknemers. Vervolgens zullen de ondernemingen het loon, alsook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, terugbetaald krijgen door deze Fondsen. Hiervoor moeten de ondernemingen een terugbetalingsaanvraag doen. Het loon wordt namelijk betaald door de werkgever op het ogenblik dat de werknemer het anciënniteitsverlof opneemt.

De werknemer kan het anciënniteitsverlof voor het eerst opnemen zodra hij de anciënniteit effectief bereikt. De dagen anciënniteitsverlof moeten gepland worden in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

In de ondernemingen waar meer of vroeger anciënniteitsverlof toegekend wordt dan de nieuwe sectorale dag vanaf 15 jaar sectoranciënniteit en de bestaande dag op basis van 20 jaar ondernemingsanciënniteit, blijft de ondernemingsregeling ongewijzigd van toepassing.

Een volledige uitleg van de cao’s van 3 december 2019 betreffende het anciënniteitsverlof en de Sociale Fondsen is beschikbaar voor de leden van Creamoda in de tweewekelijkse nieuwsbrief voor leden ‘Fashion Flash’ van 12.12.2019.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker