Nieuw Europees plan voor "Circular Textiles" voorgesteld

Op vrijdag 06/12/19 werd het actieplan voor circulair textiel door EURATEX gepresenteerd aan de heer Calleja Crespo, directeur-generaal van de Europese Commissie, DG Milieu. De EURATEX-strategie, Prospering in the Circular Economy 2019, gaat in op 12 kernpunten, 6 voorwaarden en 38 specifieke voorstellen in 9 acties. De strategie is het resultaat van een uitgebreid bottom-up overleg met alle leden van EURATEX, nationale en sectorale verenigingen die op hun beurt hun respectieve aangesloten bedrijven en andere belanghebbenden hebben geraadpleegd.

Verder zijn 41 vrijwillige toezeggingen van Europese bedrijfsleiders toegevoegd die de ambitieuze doelstellingen van de EU Commissie verwelkomen om urgente uitdagingen aan te pakken, inzichten te tonen in reeds ondernomen acties om circulariteit in textiel & kleding te brengen, zich engageren om duurzaam hulpbronnengebruik te blijven nastreven en samen te werken. De Europese textiel- en kledingindustrie kan een substantiële bijdrage leveren om de ambitieuze doelstellingen van de Commissie te bereiken, die werden voorzien in de beleidsrichtsnoeren van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Verwacht wordt dat de Commissie volgende week een nieuwe Green Deal en begin 2020 een nieuw breed actieplan voor de circulaire economie zal uitbrengen. Alle verdere details zijn hier te vinden https://euratex.eu/circular-economy/

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker