Vernieuwde ontslaggids voor arbeiders

Ontslag is een onderwerp waar veel vragen over rijzen en waar elk bedrijf vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld, door de krapte op de arbeidsmarkt wordt een werknemer aangeworven, die in het bedrijf zal opgeleid worden. Maar wat als blijkt dat de persoon het niet aankan?

In 2014 werd de proefperiode afgeschaft. De ontslagregels sinds 2014, het zogenaamde eenheidsstatuut, voorzien daarom een heel korte opzegtermijn aan het begin van een tewerkstelling. Zolang de werknemer nog geen 3 maanden anciënniteit heeft, bedraagt de opzegtermijn slechts 1 week. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden vermits er inzake ontslag een eenheidsstatuut is.

Zodra iemand meer dan 3 maanden dienst heeft, springt de opzegtermijn van 1 week naar 3 weken.

Vermits de opzegtermijn altijd op een maandag moet beginnen en een aangetekende brief slechts uitwerking heeft drie werkdagen na verzending, gebeurt best reeds na 2,5 maanden de evaluatie van nieuwe werknemers.

Maar…. Elke situatie is anders en het ontslagrecht is complex. Daarom stelt Creamoda u zijn vernieuwde ontslaggids voor arbeiders van de confectiesector voor (uitsluitend voorbehouden voor leden van Creamoda).

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker