De schatting van de loonkost van de arbeiders in de confectie-industrie voor het vierde kwartaal van 2019 is beschikbaar.

De belangrijkste parameters die invloed hebben op de loonkost vertonen geen verrassingen:

-  de percentages van de socialezekerheidsbijdragen zijn in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 niet gewijzigd

- de uurlonen wijzigen wel want voor de arbeiders (PC 109) worden de sectorale schaallonen en de reële lonen steeds geïndexeerd in oktober. In oktober 2019 bedraagt de indexering een verhoging met 0,42%. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2019 de vorige lonen moeten vermenigvuldigd worden met 1,0042. De verhoging van de loonkost is echter groter dan louter de indexering. Dit ligt aan de manier waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend: de structurele lastenvermindering neemt af telkens als de lonen verhogen.

De volledige berekening voor een hypothetische onderneming van de sector is beschikbaar voor de leden.

Conclusie

De loonkost stijgt in het vierde kwartaal van 2019 met 0,47% tegenover het derde kwartaal van 2019.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker