Minimale loonkost arbeiders (PC 109) - derde kwartaal 2019

Creamoda berekent elk kwartaal de loonkost in de sector, zo ook nu voor het derde kwartaal 2019.

De sociale zekerheidsbijdragen kennen geen noemenswaardige wijzigingen tegenover het vorige kwartaal. Echter het ‘akkoord van sociale vrede’ van PC 109 voor de periode 2019 – 2020 voorziet meerdere loonkostverhogende maatregelen.

1)         Een verhoging van de effectieve en baremieke brutolonen vanaf 1 september 2019 met 0,85%.

De verhoging van de lonen verhoogt uiteraard de loonkost. Door de loonsverhoging zakt echter ook de structurele lastenverlaging. De structurele lastenverlaging neemt namelijk af naarmate het loon toeneemt, gezien het de bedoeling is om aan de laagste lonen de grootste korting toe te kennen. Dit effect heeft een extra verhogende impact op de loonkost.

2)         Een verhoging van de maaltijdcheques met 0,50 cent

3)         De invoering van een fietsvergoeding van 0,10 euro per kilometer voor de afstand heen en terug van de woonplaats naar de werkplaats

Conclusie: de geschatte loonkost stijgt vanaf september 2019 met 1,47% tegenover het tweede kwartaal 2019.

In de ondernemingen die de maaltijdcheque niet kunnen verhogen op 1 september 2019 is een loonsverhoging van 1,1% van toepassing. Dat kan een andere impact hebben op de loonkost van die betrokken onderneming ten opzichte van de cijfers die Creamoda berekent voor de sector.

De leden van Creamoda vinden de toelichting en berekening alsook het overzicht van de loonkostindex hier.

 

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker