Creamoda innoveert met Circletex en bAwear

De tijden veranderen snel! Waar is de tijd dat niemand zich zorgen maakte over de afvalberg en mogelijke schaarste van de grondstoffen van moeder aarde? Ondertussen is er een afvalbeleid gekomen en begint het besef stilaan door te dringen dat we voorzichtig moeten omspringen met grondstoffen, water en andere natuurlijke bronnen. 

Creamoda is dan ook niet bij de pakken blijven zitten en heeft samen met een aantal partners Circletex in het leven geroepen. Daarbij is het de bedoeling dat kleding op het einde van zijn levenscyclus teruggehaald wordt om het nadien zo mogelijk een tweede leven te geven. De eerste fase van het project is aan de gang en in 2020 zou dit moeten kunnen leiden tot een vzw Circletex die een inzamelsysteem zal beheren. 

Een tweede pilootproject waar Creamoda haar schouders onder zet, is bAwear met als doelstelling transparantie en traceerbaarheid binnen de keten zodat de koper van kleding zich bewust is van wat gekocht wordt. Aan dit pilootproject nemen 8 bedrijven deel en het is de bedoeling in september 2019 verslag uit te brengen van de algemene bevindingen.

Dit in tegenstelling tot de “klassieke” eisenbundels van de vakbonden die we zonet ontvingen en waarover de komende weken discussies zullen gevoerd worden in het paritair comité. Deze werden al per mail doorgestuurd maar u kan ze ook hier terugvinden. Er is een vergaderkalender in mei en juni en we hopen tot een evenwichtig resultaat te komen voor de zomervakantie. Ons eerste intern werkgeversoverleg vindt plaats op 21 mei. Uw deelname kan bevestigd worden via magnus@creamoda.be   

Erik Magnus, directeur @ Creamoda Belgian Fashion

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker