Winst in 2018 opent de deur voor een winstpremie

De winstpremie laat ondernemingen toe om een deel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan haar werknemers. Indien jouw onderneming winst maakte in 2018, kan je dat dus overwegen. Wat komt daar praktisch allemaal bij kijken? Het is belangrijk om de wettelijke voorwaarden te vervullen want dan geniet deze winstpremie (bedrag) een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

De winstpremie moet toegekend worden aan alle werknemers van de onderneming. Bedrijfsleiders en natuurlijke personen die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, … uitoefenen komen niet in aanmerking. Er bestaan 2 soorten winstpremie:

  1. De identieke winstpremie: deze wordt toegekend door een beslissing van de gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming.
  2. De gecategoriseerde winstpremie: deze wordt toegekend door een gewone ondernemingscao, of wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming bestaat, hetzij door een gewone ondernemingscao, hetzij door een toetredingsakte. De mogelijke categorieën zijn: de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau of het vormingsniveau.

De leden van Creamoda vinden een FAQ over de wettelijke voorwaarden, de sectorale aspecten alsook een model van ondernemingscao op onze website.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker