Infosessie tariefindeling van goederen

Op 12 maart organiseerde Creamoda in samenwerking met het Douanehoofdbestuur een nuttige en interessante infosessie waar zo’n 20 geïnteresseerde aan deelnamen. Een grondige kennis over de juiste tariefindeling van de goederen is een onmisbaar instrument voor al onze leden die importeren en/of exporteren. Dergelijke goederentarificatie is van belang voor onder meer de te betalen invoerrechten, het toekennen van tariefvoordelen, de toepassing van beperkings- en controlemaatregelen en de interpretatie van de niet-preferentiële en preferentiële oorsprongsregels. Naast het belang van die tarificatie werd dieper ingegaan op de structuur van in het bijzonder afdeling XI, bestaande uit de textiel en kledinghoofdstukken 50 tot en met 63 en dit zowel binnen het indelingsysteem van het Geharmoniseerd Systeem (GS) als de Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

De indeling in de GN van de EU steunt op de algemene regels, aantekeningen en aanvullende aantekeningen alsook toelichtingen bij de GN. Dat alles werd van naaldje tot draadje uiteengezet voor de hoofdstukken 61 en 62 zijnde gebreide en geweven kleding. Leden vinden deze informatie op de website

Bij twijfels over de juiste tariefcode dient een Bindende Tariefinlichting of BTI te worden aangevraagd. Een BTI –geldig in alle EU-lidstaten– geeft de garantie dat de goederencode voor een bepaalde tijd vast ligt en geeft wettelijke zekerheid voor de rechtshebbende. Tegen eind 2019 zouden in België de BTI’s online moeten kunnen aangevraagd worden.

Voor meer informatie contacteer Annemie Van Gramberen, vangramberen@creamoda.be

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker