Nieuw: vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Op 28 maart 2019 treedt een volledig nieuwe wetgeving in werking. Er ontstaat een mogelijkheid voor élke werknemer om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zowel bedienden als arbeiders, voltijdsen of deeltijdsen, of er al een groepsverzekering is bij de werkgever of niet: iedereen kan kiezen voor het nieuwe vrij aanvullend pensioen. Dit vrijwillig systeem van sparen door de werknemer komt niet ter vervanging van een bestaand systeem van pensioensparen: het VAPW is een nieuwe bijkomende regeling! Het initiatief ligt bij de werknemer. Hoe werkt het? Een werknemer kan vragen aan de werkgever om een deel van zijn nettoloon af te houden en te storten naar een pensioeninstelling van zijn keuze in plaats van naar zijn bankrekening.

De verantwoordelijkheden voor de werkgever zijn tot een minimum beperkt mede dankzij de inspanningen van het VBO en Creamoda.

Voor Creamoda-leden is meer informatie over de begrenzingen, modaliteiten en fiscale behandeling hier beschikbaar.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker