Eindejaarspremie voor bedienden

Op 12 februari 2019 werd een nieuwe CAO gesloten in PC 215 betreffende de aanvulling van het dubbel vakantiegeld. Ze trad in werking op 1 januari 2019. De nieuwe CAO van 12 februari 2019 wijzigt en vervangt de vorige cao van 15 juli 2005.

De basisregel blijft dezelfde: alle bedienden hebben in december nog steeds recht op een eindejaarspremie van 90% van het loon van de maand december. De sector werkt de onrechtvaardige neveneffecten van die basisregel nu weg. Er wordt namelijk een bijkomende uitzondering ingevoerd waar de berekening niet meer gebeurt op basis van het loon van december maar volgens een pro rata berekening. De uitzondering geldt in het geval de bediende verandert van arbeidsregime, bijvoorbeeld van voltijds naar deeltijds of omgekeerd, en moet voor het eerst toegepast worden in december 2019. Ze kan echter nu reeds van toepassing zijn bij bedienden die uitdienst treden en tussen 1 januari 2019 en hun datum uit dienst van arbeidsregime veranderden.

Voor Creamoda-leden is een infofiche beschikbaar incl. de volledige sectorale reglementering inzake de aanvulling van het dubbel vakantiegeld voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, zowel de nieuwigheden sinds 1 januari 2019 alsook de bestaande regels. Download hier het document.

 

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker